Điện thoại: 08 - 7301 9798 | 08 - 6272 8474
            Thiết kế web » Quy trình thiêt kế web

QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEB

       

           Bước 1: Xác định yêu cầu và mong muốn của khách hàng

           Bước 2: Thực hiện Demo Website

           Bước 3: Ký hợp đồng thiết kế Website

           Bước 4: Tiến hành hiện thực Website và hướng dẫn sử dụng

           Bước 5: Nghiệm thu Website

           Bước 6: Đưa Website vào hoạt động chính thức và thanh lý hợp đồng

 

 

Bước 1: Xác định yêu cầu và mong muốn của khách hàng

Mục đích: Tìm hiểu những yêu cầu, những mong muốn của khách hàng khi xây dựng website. Trong quá trình tìm hiểu này, những người đại diện của 2 bên phải trao đổi, bàn bạc một cách thật nghiêm túc và đầy đủ về tất cả những yêu cầu được đặt ra. Trên cơ sở đó 2 bên hiểu nhau và thống nhất được với nhau về tổng thể những yêu cầu chính đã được đặt ra.

Phương thức thực hiện:  Công ty Việt Phổ sẽ cử người đại diện có đầy đủ năng lực và chức trách đến để gặp người đại diện của khách hàng. Thời gian và địa điểm gặp nhau để thảo luận do 2 bên thỏa thuận, thống nhất từ trước. Khi bên nào có sự thay đổi đột xuất mà không thể tiến hành gặp mặt được thì cần thông báo kịp thời cho bên kia. Đồng thời đưa ra những dự định về thời gian, địa điểm và khoảng thời gian gặp gỡ cho lần tiếp theo, để bên kia có thời gian sắp xếp và sau đó thông báo lại. Việc trao đổi này có thể thực hiện bằng điện thoại nhưng tốt nhất là gửi Email.

 

Bước 2: Thực hiện Demo website

Mục đích: Có giao diện trực quan và tổng thể để 2 bên dễ dàng hơn trong việc bàn bạc, thống nhất lại tất cả những vân đề đã được đặt ra ở bước 1.

Phương thức thực hiện: Công ty Việt Phổ sẽ hiện thực Demo website theo những yêu cầu được nêu ở bước 1. Website này được đặt trực tuyến trên mạng (online) để cùng xem xét, bàn bạc và thống nhất.

 

Bước 3: Ký hợp đồng thiết kế website

Mục đích: Để ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa 2 bên. Trên cơ sở đó, mỗi bên sẽ nghiêm chỉnh thực hiện đúng những điều đã thỏa thuận trong bản hợp đồng.

Phương thức thực hiện: Công ty Việt Phổ sẽ chuẩn bị các tài liệu, văn bản cần thiết cho việc ký kết hợp đồng. Gửi toàn bộ tài liệu đó cho đối tác. Bên đối tác nghiên cứu, xem xét xem đã phù hợp chưa. Nếu có điều gì cần chỉnh sửa, thêm, bớt thì thông báo và gửi lại cho công ty Việt Phổ. Sau khi hai bên đã thông nhất toàn bộ các văn bản sẽ tiến hành ký hợp đồng.

 

Bước 4: Tiến hành hiện thực website và hướng dẫn sử dụng

Mục đích: Hoàn thành những yêu cầu, mong muốn của đối tác.

Phương thức thực hiện: Công ty Việt Phổ sẽ tiến hành hiện thực theo đúng những yêu cầu và mong muốn của đối tác đã được thể hiện trong hợp đồng. Trong quá trình hiện thực, website sẽ được đặt trực tuyến trên internet để đối tác có thể thường xuyên xem xét, kiểm tra. Nếu bên đối tác phát hiện có những vấn đề không phù hợp, không đúng thì phản ánh cho Việt Phổ thông qua điện thoại hoặc Email. Quá trình hướng dẫn sử dụng website sẽ được tiến hành đồng thời trong quá trình hiện thực website.

 

Bước 5: Nghiệm thu website

Mục đích: Đánh giá và nghiệm thu website. Trong quá trình này một lần nữa công ty Việt Phổ sẽ tiến hành hướng dẫn lại việc sử dụng website.

Phương thức thực hiện: Công ty Việt Phổ sẽ gửi công văn xin nghiệm thu website. Sau khi 2 bên thỏa thuận về thời gian. Người đại diện của 2 bên cùng kiểm tra lại toàn bộ những tính năng của website. Nếu đạt yêu cầu thì tiến hành nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Nếu có những vấn đề chưa đạt yêu cầu thì thông nhất lại để Việt Phổ chỉnh sửa lại.

 

Bước 6: Đưa website vào hoạt động chính thức và thanh lý hợp đồng

Mục đích: Chính thức đưa website vào hoạt động, chuyển giao cho đối tác và tiến hành ký văn bản thanh lý hợp đồng.

Phương thức thực hiện: Công ty Việt Phổ sẽ tiến hành làm các thủ tục để website chính thức đi vào hoạt động. Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc thanh lý hợp đồng. Gửi các tài liệu cho đối tác. Bên đối tác nghiên cứu, xem xét xem đã phù hợp chưa. Nếu có điều gì cần chỉnh sửa, thêm, bớt thì thông báo và gửi lại cho công ty Việt Phổ. Sau khi hai bên đã thông nhất toàn bộ các văn bản sẽ tiến hành ký biên bản thanh lý hợp đồng.

 
CHAT TRỰC TUYẾN
KIỂM TRA TÊN MIỀN
QUẢNG CÁO