Điện thoại: 08 - 7301 9798 | 08 - 6272 8474
            Tên miền » Khái niệm tên miền

KHÁI NIỆM TÊN MIỀN

 

1.  Khái niệm tên miền

2.  Phân loại tên miền

3.  Những chi phí khi đăng ký và duy trì tên miền

 

 

 

1.  Khái niệm tên miền

     -  Mạng máy tính toàn cầu (internet) bao gồm hàng triệu máy tính nối mạng với nhau. Mỗi máy tính trong mạng internet cần phải có một địa chỉ xác định. Địa chỉ đó có dạng như sau “xxx.xxx.xxx.xxx”. Trong đó mỗi x là 1 số trong khoảng từ 0 đến 9.

 

     -  Vi dụ một số địa chỉ internet như sau:

          74.125.71.105

          123.30.128.10

          72.21.211.176

 

     -  Nhưng đó là những dãy số không có ý nghĩa và không gợi nhớ.  Chính vì vậy những nhà cung cấp và quản lý các địa chỉ internet đưa ra giải pháp mới để quản lý các địa chỉ này. Mỗi dãy số này sẽ được đại diện bởi 1 tên có ý nghĩa và gợi nhớ. Những tên đại diện cho địa chỉ internet đó chính là tên miền.

 

     -  Ví dụ một số tên miền quen thuộc đại diện cho các địa chỉ internet:

          74.125.71.105www.google.com.vn

          123.30.128.10tuoitre.vn

          72.21.211.176www.amazon.com

 

2.  Phân loại tên miền

     Ở Việt Nam tên miền thường được chia làm 2 loại là tên miền quốc tế và tên miền Việt Nam:

     - Tên miền quốc tế: là những tên miền có dạng: .COM, .NET, .ORG,… Các tên miền này do tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN (www.icann.org) quản lý.

 

     - Tên miền Việt Nam: là những tên miền có dạng: .VN. Các tên miền này do tổ chức VNNIC (www.vnnic.net) trong nước quản lý. Tên miền Việt nam được phân loại thành tên miền Việt Nam cấp 2, là những tên miền có dạng .VN  và tên miền Việt Nam cấp 3, là những tên miền có dạng: .COM.VN, .NET.VN, ORG.VN.

 

     - Có thể chọn lựa tên miền tùy theo mô hình tổ chức và nhu cầu. Các dạng tên miền thường được sử dụng là:

 

Tên miền dạng

Ý nghĩa sử dụng

.COM
.COM.VN

Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại.

.NET
.NET.VN

Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng internet.

.ORG
.ORG.VN

Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá xã hội.

.EDU
.EDU.VN

Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

.GOV
.GOV.VN

Dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương.

 

3.  Những chi phí khi đăng ký và duy trì tên miền

     - Để có 1 tên miền và đưa tên miền vào sử dụng, cần phải chi phí như sau: Phí khởi tạo tên miền và phí duy trì tên miền.

    

     - Phí khởi tạo chỉ tính duy nhất 1 lần khi khởi tạo. Đối với tên miền quốc tế, phí khởi tạo là miễn phí. Đối với tên miền Việt Nam, khi khởi tạo có tính phí (tham khảo bảng giá tên miền).

    

     - Phí duy trì tên miền được tính theo năm sử dụng (tham khảo bảng giá tên miền)
 
CHAT TRỰC TUYẾN
KIỂM TRA TÊN MIỀN
QUẢNG CÁO