Điện thoại: 08 - 7301 9798 | 08 - 6272 8474
            Lưu trữ web » Bảng giá lưu trữ web

BẢNG GIÁ LƯU TRỮ WEB

I.  WEB HOSTING

1.  linux Hosting

Thông Tin

Cá Nhân

Cá Nhân ++

Bán Chuyên Nghiệp

Bán Chuyên Nghiệp ++

Chuyên Nghiệp

Doanh Nghiệp

TM Điện Tử

Server đặt tại

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Dung lượng

300 MB

600 MB

850 MB

1100 MB

1500 MB

3000 MB

5000 MB

Băng thông

5GB

15GB

20GB

30GB

50GB

80GB

150GB

Email POP3/webmail

10

20

50

70

100

500

1500

Subdomain

1

2

3

5

10

30

90

PHP5 , GD2

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

MySQL5

1

2

3

5

7

12

90

Backup

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Chi phí

(VND/ 1 Tháng)

36.000

63.000

90.000

135.000

160.000

250.000

380.000

Thanh toán

1 Năm

1 Năm

1 Năm

1 Năm

6 tháng

6 tháng

6 tháng

Giá trên chưa gồm VAT 10%

 2.  Windows Hosting

Thông Tin

Cá Nhân

Cá Nhân ++

Bán Chuyên Nghiệp

Bán Chuyên Nghiệp ++

Chuyên Nghiệp

Doanh Nghiệp

TM Điện Tử

Server đặt tại

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Dung lượng

300 MB

600 MB

850 MB

1100 MB

1500 MB

3000 MB

5000 MB

Băng thông

5GB

15GB

20GB

30GB

50GB

80GB

150GB

Email POP3/webmail

10

20

50

70

100

500

1500

Subdomain

1

2

3

5

10

30

90

ASP / ASP.net / PHP

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

MSSQL 2005/2008

0

0

2

3

4

12

20

MySQL

1

1

2

3

4

12

20

Backup

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Chi phí

(VND/ 1 Tháng)

36.000

63.000

90.000

135.000

160.000

250.000

380.000

Thanh toán

1 Năm

1 Năm

1 Năm

1 Năm

6 tháng

6 tháng

6 tháng

Giá trên chưa gồm VAT 10%

iI.  HOSTING chẤT LƯỢNG CAO:

1.  linux Hosting

Thông Tin

HPro-01

HPro-02

HPro-03

HPro-04

HPro-05

Hosting control panel

CPanel

CPanel

CPanel

CPanel

CPanel

Server đặt tại

Việt Nam

Và Mỹ

Việt Nam

Và Mỹ

Việt Nam

Và Mỹ

Việt Nam

Và Mỹ

Việt Nam

Và Mỹ

Dung lượng

50 MB

400 MB

1000 MB

2500 MB

5000 MB

Băng thông

3000 MB

20.000 MB

30.000 MB

80.000 MB

120.000 MB

Subdomain

1

5

10

20

30

PHP5 , GD2

Có

Có

Có

Có

Có

MySQL5

1

5

10

20

30

Backup

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Chi phí

(VND/ 1 Tháng)

110.000

226.000

330.000

440.000

550.000

Thanh toán

1 Năm

1 Năm

6 Tháng

6 Tháng

6 Tháng

 Giá trên chưa gồm VAT 10%

 2.  Windows Hosting

Thông Tin

HPro-01

HPro-02

HPro-03

HPro-04

HPro-05

Server đặt tại

Việt Nam

Và Mỹ

Việt Nam

Và Mỹ

Việt Nam

Và Mỹ

Việt Nam

Và Mỹ

Việt Nam

Và Mỹ

Dung lượng

50 MB

400 MB

1000 MB

2500 MB

5000 MB

Băng thông

3000 MB

20.000 MB

30.000 MB

80.000 MB

120.000 MB

Đặt logo trên quangcaoraovat.com

1 thang

6 thang

6 thang

1 Năm

1 Năm

Email

5

20

50

80

100

Subdomain

0

3

5

10

20

ASP/ASP.net 2.0 /3.5

Có

Có

Có

Có

Có

Crystal Report

Có

Có

Có

Có

Có

PHP5, GD2

Có

Có

Có

Có

Có

MySQL 5

0

2

3

4

5

MSSQL 2005 /2008

0

2

3

4

5

Backup

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Chi phí

(VND/ 1 Tháng)

110.000

220.000

330.000

440.000

550.000

Thanh toán

1 Năm

1 Năm

6 Tháng

6 Tháng

6 Tháng

   Giá trên chưa gồm VAT 10%

 iII.  SUPER HOSTING :

1.  linux Hosting

Thông Tin

SPHost-01

SPHost -01

SPHost -01

Server đặt tại

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Dung lượng

30 GB

50 GB

200 GB

Băng thông

200 GB

500 GB

1000 GB

Email POP3/webmail

1500

1600

1700

Subdomain

10

50

100

JSP/Servlet

Có

Có

Có

PHP 5

Có

Có

Có

MySQL 5

2

3

5

Backup

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Chí phí

(VND/ 1 Tháng)

1000.000

1.800.000

3.600.000

Thanh toán

3 tháng

3 tháng

3 tháng

Giá trên chưa gồm VAT 10%

 2.  Windows Hosting

Thông Tin

SPHost-01

SPHost -01

SPHost -01

Server đặt tại

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Dung lượng

30 GB

50 GB

200 GB

Băng thông

200 GB

500 GB

1000 GB

Email POP3/webmail

1500

1500

1500

Subdomain

100

120

150

ASP/ASP.net

Có

Có

Có

ASP.net 2.0

Có

Có

Có

ASP.net 3.5

Có

Có

Có

PHP 5

Có

Có

Có

MySQL 5

Có

Có

Có

MSSQL 2005 Database Server

2

3

5

Backup

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần

Chí phí

(VND/ 1 Tháng)

1000.000

1.800.000

3.600.000

Thanh toán

3 tháng

3 tháng

3 tháng

Giá trên chưa gồm VAT 10%
 
CHAT TRỰC TUYẾN
c
05:09' 22/01/2019
c
KIỂM TRA TÊN MIỀN
QUẢNG CÁO